ARTES ESCÉNICAS/ ACCIÓN

ARTES ESCÉNICAS

Empapelado amarelo

Ulises e a nena durmida

Ensaio Amor

Leixaprem,non me veñas con cantigas

Silencio por Favor

LP4am Sculpture DeVice

Nielheim
ARTE DE ACCIÓN

Una y 2sillas

Des_Hielos

Se hace camino al andar

Magical Girls

Os Eidos

Barba Azul